Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2019

mindfields
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu viadreamerlive dreamerlive
mindfields
mindfields
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
mindfields
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

January 01 2018

mindfields
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 23 2017

mindfields
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadreamerlive dreamerlive

October 06 2017

mindfields
3949 a80e
Reposted fromrol rol
mindfields
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
mindfields
8988 92db 500
Reposted fromrol rol

October 03 2017

mindfields
9204 9861
Reposted fromrol rol

August 22 2017

mindfields
9049 6154
Reposted fromrol rol
mindfields
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 07 2017

mindfields
8344 73f1 500
lovely so much, but still hopeless
Reposted fromdontforgot dontforgot viagwiazdeczka gwiazdeczka
mindfields
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 04 2017

1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaiamdreamer iamdreamer
mindfields
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaiamdreamer iamdreamer

May 19 2017

mindfields
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viawisniowysad wisniowysad

April 21 2017

mindfields
Niektóre pragnienia trzyma się dla własnego bezpieczeństwa bardzo daleko od świadomości.
— J.L.Wiśniewski"Łóżko"
Reposted fromangelSky07 angelSky07 viaiamdreamer iamdreamer
mindfields
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl