Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

mindfields
9245 37e3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony
mindfields
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viadzony dzony
mindfields
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.
Reposted fromxalchemic xalchemic

December 08 2019

mindfields
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaryjanejanis maryjanejanis

November 27 2019

mindfields
mindfields
6345 ca2c
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek

November 22 2019

mindfields
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
Reposted fromhoneybunny honeybunny viasensimilla sensimilla
mindfields
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viasensimilla sensimilla
mindfields
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
mindfields
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viasensimilla sensimilla
mindfields
3099 b8df 500
wszyscy święci balują w niebie<3

November 20 2019

mindfields
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viagdziejestola gdziejestola
mindfields
8028 a366 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viagdziejestola gdziejestola

October 16 2019

mindfields
mindfields
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viagdziejestola gdziejestola
mindfields
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
0756 2df0
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
mindfields
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
7652 9e7b 500
mindfields
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl