Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

mindfields
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viapowerofloveforever powerofloveforever
mindfields
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
mindfields
2102 04c8

Polish and proud, kurwa!
Reposted fromcontroversial controversial viaanya75 anya75
mindfields
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
mindfields
mindfields
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
mindfields
8434 aaff
mindfields

March 16 2017

mindfields
6774 7820 500
Reposted fromrol rol
mindfields
0983 734e 500
Reposted frompugul pugul viawisniowysad wisniowysad
mindfields
7230 bc75 500
in Vienna
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viawisniowysad wisniowysad
mindfields
To fantastyczne - być czyimś wyborem o 2 w nocy. Wiedzieć, że ze wszystkich numerów w spisie kontaktów padło właśnie na Twój, że ta osoba po drugiej stronie słuchawki wie, że może na Ciebie liczyć nawet o tak nieludzkiej godzinie. Pewnie, wolałabym żeby ta osoba smacznie spała. Ale skoro nie śpi i wybiera właśnie mnie jako towarzysza swojej niedoli -  lepszego komplementu sobie nie mogę wyobrazić.
— popatrzcie czasem na telefony w środku nocy z tej perspektywy.
Reposted frommrrru mrrru viawisniowysad wisniowysad
mindfields

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viawisniowysad wisniowysad
mindfields
1917 10c5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamezzanine mezzanine

March 14 2017

mindfields
2679 967e
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viakonwalia konwalia

March 13 2017

mindfields
4133 6d56 500
Reposted fromtoft toft viapowerofloveforever powerofloveforever
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight vialabellavita labellavita
mindfields
mindfields
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl