Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

mindfields
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialabellavita labellavita
mindfields
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

March 25 2019

mindfields
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
mindfields
If you don't believe in some sort of magic or mystery, you're basically as good as dead
— Before Midnight
Reposted fromporcja porcja

March 23 2019

mindfields
mindfields
mindfields
4095 e106 500
mindfields
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadzony dzony
mindfields
1644 5233 500
Reposted fromnonecares nonecares viadreamerlive dreamerlive
mindfields

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadreamerlive dreamerlive
mindfields
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
mindfields
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
mindfields
4593 568a 500
Reposted fromoll oll vialabellavita labellavita
mindfields
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
mindfields
2433 b864 500
Reposted fromsosna sosna vialabellavita labellavita
mindfields
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vialabellavita labellavita

March 01 2019

mindfields
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadreamerlive dreamerlive
mindfields
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viadreamerlive dreamerlive
mindfields
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viadreamerlive dreamerlive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl