Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

mindfields
6711 f5a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mindfields
9148 3a8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mindfields
1441 33c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mindfields
2995 fceb
Reposted fromniewaedzi niewaedzi

August 21 2019

mindfields
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
mindfields
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viagdziejestola gdziejestola
mindfields
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
mindfields
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
mindfields
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola

July 21 2019

mindfields
6400 cf5f
mindfields
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamglistyporanek mglistyporanek
mindfields
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viamglistyporanek mglistyporanek
mindfields
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
mindfields
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek

July 20 2019

mindfields
1850 dffa
mindfields
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viamglistyporanek mglistyporanek
mindfields
7616 1c17
mindfields
9649 9f61 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
mindfields
9149 603a
mindfields
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl